luigiusai

Eternal student

גרסה 157 אטלנטיס היא הבלוק הגיאולוגי הסרדיני-קורסיקאי השקוע למחצה.

תגליות מפתיעות בסרדיניה: חפצים פליאוליתיים המתוארכים ל-500,000 שנים אחורה תגליות ארכיאולוגיות אחרונות בסרדיניה העלו לאור חפצים פליאוליתיים שראשיתם 500,000 שנה. החפצים...